Даваасүрэн.Ц 2010.09.29

Мэдээ /Ц.Даваасүрэн/

Ц.Даваасүрэн: Улсын их хурлын гишүүн