Амарсайхан.С 2018.11.22 | UBS ТВ

Мах бэлтгэж байгаа зарим орчинд эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн алдагджээ

Өнөөдрийн тодруулах гол асуудал бол хүнсний аюулгүй байдал тэр дундаа махны аюулгүй байдлыг хөндөж байна. Газар дээр нь Улаанбаатар хотод мах бэлтгэж байгаа үйл явцтай танилцлаа, нүдээр үзсэн боловч цаана нүдээр хараагүй далд ямар асуудал байгаа нь ойлгомжтой байгаа юмаа.