ЭХ ОРОНЧ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭ УРАМШУУЛДАГ БОЛЛОО
2024.04.24

ЭХ ОРОНЧ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭ УРАМШУУЛДАГ БОЛЛОО

Ноос, ноолуурын түүхий эдээс сарлагийн хөөвөр 100 хувь Монголд эцсийн бүтээгдэхүүн болдог, нэмүү өртөг шингээдэг түүхий эд юм.

Түүхий эдийн үнийг нэмэгдүүлэх, малчдын орлогыг бодитоор өсгөх, нэмүү өртөг бүхий эх оронч үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Монголын төрөөс анх удаа сарлагийн хөөврийн кг бүрт 10 мянган төгрөгийн урамшуулал олгохоор Улсын төсвийн хуулинд тусган шийдвэрлэсэн. Нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр дотоодын үйлдвэрлэл сэргэж, эцсийн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдэн, эдийн засгийн өсөлт иргэн бүрт хүртээмжтэй болно.