2024.04.05

Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж эхэллээ

Монголчууд бидний олон жилийн турш ярьсаар ирсэн Үндэсний баялгийн сангийн эрх зүйн орчныг бий болгох асуудлыг энэ Парламентын отгон чуулганаар хэлэлцэхээр боллоо.

Энэ бол түүхэн шийдвэр. Хамгийн гол нь баялгийн сангийн бүтэц зохион байгуулалт, тогтолцоо, үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг эхнээс нь тодорхой, ойлгомжтой, эргээд хариуцлага тооцох системийг тодорхой болгох шаардлагатай юм. Үндэсний эрх ашигт хамаатай энэ чухал тогтолцоог хэн нэгэн дураараа дүрэм журмыг нь өөрчилж нураадаг, хэрэгжилтийг нь зогсоодог байж болохгүй гэдэг байр сууриа илэрхийллээ.
Үндэсний баялгийн сан нь “Ирээдүйн өв сан”, “Хөгжлийн сан”, “Хуримтлалын сан”-гаас бүрдэх бөгөөд “Ирээдүйн өв сан”-гийн хөрөнгийг Олон Улсын санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах замаар өсгөх, арвижуулахаар, “Хуримтлалын сан”-г стратегийн ордуудын ашгаас Монгол банкин дахь иргэдийн нэрийн дансанд шууд төвлөрүүлж, орон сууцжуулах, боловсрол, эрүүл мэндийн зардалд зарцуулахаар тусгасан бол “Хөгжлийн сан”-гаас томоохон төслүүдийг санхүүжүүлдэг байхаар хуулийн төсөлд тусгасан юм.