ХАМЖИХГҮЙ БОЛ АМЖИХГҮЙ АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
2024.04.01

ХАМЖИХГҮЙ БОЛ АМЖИХГҮЙ АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Хангайн нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Хамжихгүй бол Амжихгүй аяны хүрээнд Хорго-Тэрхийн цагаан нуурын БЦГ-ын усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс болон автозам дагуух малын сэг зэм, хуримтлагдсан хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Сум орон нутгаас зааж өгсөн хогийн нэгдсэн цэгт 14 машин сэг зэм, хог хаягдал тээвэрлэн хаялаа.