Улаан.Ч 2019.04.22 | МҮОНТВ

ХАА-н салбарт техник, технологийг шинэчлэхэд хөрөнгө оруулна

Хөдөө аж ахуйн  салбарт уг зээлийн тодорхой хэсгийн зориулахаар төлөвлөж байна. Үүнд сүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлийн төсөл арга хэмжээ санхүүжүүлэхээр тооцож байгаа юм байна.