Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай)
Өргөн барьсан: 2011-09-30

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ж.Энхбаяр Монгол улсын их хурлын гишүүн

Нэг удаагийн тэтгэмжийн урсгал зардлыг 4,8 тэрбум төгрөгөөр нэмлээ

Цэргийн албан хаагчдын тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах, цэргийн албан хаагчийг тэтгэвэрт гарахад нь олгодог нэг удаагийн тэтгэмжий

2016.09.09   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан