Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2018-06-15

Хэлэлцэж байгаа

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Л.Мөнхбаатар Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн

“Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого” батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг өргөн барилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн, О.Батнасан, Б.Баттөмөр, Л.Мөнхбаатар нар “Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого” батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг өнө

2018.06.18