Даваасүрэн.Ц 2011.12.15

УИХ-ын чуулган - Ц.Даваасүрэн

Ц.Даваасүрэн: Улсын их хурлын гишүүн