Ч.Улаан: Улсын их хурлын гишүүн, Сангийн сайд
2013.02.27

Орон нутгийн төсвийн сангийн талаар Сангийн сайд илтгэл тавив

2013 оны 02 сарын 25 ны өдөр Шууд ардчилал иргэдийн оролцоотой төсвийн менежмент үндэсний сургалт, зөвлөгөөн дээр УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд Ч.Улаан Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар илтгэл тависан байна.