Баттулга.Д 2014.10.27 | Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл

Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв нээлтээ хийлээ

Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв нээлтээ хийлээ
Тус төв нь 24 цагийн үйл ажиллагаатай аж.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд ус, дулаан, цахилгаан хангамж, нийтийн тээвэр, хог хаягдал, зам талбайн цэвэрлэгээ, тохижилт үйлчилгээг нэгтгэн хариуцахнэгдсэн диспечерийн алба буюуШуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” байгууллаа.

24 цагийн үйл ажиллагаатай тус төв нь “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийтийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, тасралтгүй хүргэхэд анхаарч,  хяналтын механизмыг бүрдүүлэн,эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж,  болзошгүй тохиолдолд шуурхай зохицуулалт хийх юм.

Ингэснээр  хотын гудамж талбайн тодорхой хэсгийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Цагдаагийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа камерийн тусламжтайгаар нэгэн зэрэг харж, ажлын гүйцэтгэлийг гаргана.

Мөн хотын ус, дулаан хангамжийн шугам сүлжээний ажиллагааг тодорхой цэгүүдэд суурилуулсан мэдээлэгчүүдийн тусламжтайгаар шууд хүлээн авч үйлчилгээний чанарыг нь тогтоосон өгөгдөлтэй харьцуулан шаардлагатай зохицуулалтуудыг хийх юм. Хамгийн чухал нь осол, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж, эрсдэл учирсан үед холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагааг  хангахад тус төвийн оролцоо чухал юм.

Нийслэлийн хэмжээнд онцгой байдал үүссэн үед төв штаб цуглан ямар арга  хэмжээг хэрхэн авч хэрэгжүүлэхийг шуурхай шийдэх боломжтой. Хотын нийтийн үйлчилгээний бүх байгууллагын диспетчер, жижүүр, шуурхай үйлчилгээний баг, бригадын ажлыг удирдан зохицуулах, гарсан, гарч болзошгүй зөрчил доголдлыг шуурхай арилгуулах, иргэдийн гомдолд хяналт тавих,бүртгэх, шаардлагатай тохиолдолд нөөцийг дайчлах, шилжүүлэх шийдвэр гаргана.

Хотын удирдлага, байгууллага, иргэдийг бодит  мэдээлээр ханган Улаанбаатар хотын байгаль экологийн экосистем, хөрс, ус, агаарын чанарт ч хяналт мониторинг хийх юм гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.