Албан Журмын Даатгагчдын Холбоо 2015.08.28 | Сайт: АЖДХ /ami.mn/

АЖДХ-аас толилуулж байна

Албан журмын даатгагчдын холбооноос толилуулж байна.

Хууль мөрдөж хэвших нь замын хөдөлгөөний дүрмийг ягштал баримталж сурахаас ..

Замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлж сурах нь дүрэм зөрчигчдөд ногдуулах хариуцлагыг чангатгаснаар..

Хүлээлгэх хариуцлагын хэмжээг нэмэгдүүлснээр замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлдэг болно. Улмаар хууль дүрмийг биелүүлж хэвшинэ. Харин хууль биелүүлж хэвшсэнээр хүнлэг ардчилсан нийгэм, эрхзүйт төрийг байгуулахад дөхөм болох аж.
              Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү