Манукол 2015.09.18

Хөх тэнгэрийн тахилганд Монгол түмнийг урьж байна.

 Монгол улс үндэстнийг дээд тэнгэртэй холбох хөх тэнгэрийн тахилга энэ сарын 22 өдөр болно.