Амгаланбаатар.Х Баасан.Г 2015.11.23 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Нийгмийн даатгалын багцалсан хуулиудын хэлэлцүүлэг боллоо

Нийгмийн даатгалын багцалсан хуулиудын хэлэлцүүлэг боллоо

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулга, Ажилгүйдлийн болон тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулга, “Үйлдвэрлэлийн осол,мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”,

‘Малчны тэтгэврийн даатгалын тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн шинэчипсэн найруулга” зэрэг хуулиудын төслийн танилцуулга явагдаж, хэлэлцүүллээ.

Тус хэлэлцүүлэгт Монголын Ахмадын Чөлөөт Холбооны тэргүүн Г.Баасан. Орон нутгийн салбар хариуцсан тэргүүн Х.Амгаланбаатар нар оролцож, санал бодлоо илэрхийллээ.