Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2015.12.16 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Сүхбаатар салбар тасралтгүй боловсролын сургалт явуулав

Сүхбаатар салбар тасралтгүй боловсролын сургалт явуулав
Сүхбаатар салбар тасралтгүй боловсролын сургалт явуулав

 Сүхбаатар салбар 2015 оны Тасралтгүй боловсролын сургалтыг  2015 оны 12-р сарын 7-нд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд судлах материалыг гэрийн даалгавраар өгч, уг сэдвээр гишүүдийн дунд АХА тэмцээн зохион байгуулсан нь онцлог болж, гишүүд ч идэвхтэй оролцлоо.

АХА тэмцээний “Шилдэг”-ээр Аймгийн Аудитын газрын аудитор Н.Болдбаатар, удаах байранд Төрийн өмчийн албаны дарга Ц.Нарантуяа орлоо.