Хүүхдийн төлөө газар.З 2016.01.19 | ХМА: Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

Санал солилцох уулзалт хийлээ

Санал солилцох уулзалт хийлээ
хүүхдийн төлөө үндэсний газар

Монгол улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлэх "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг хүргэх" төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд Хүүхдийн төлөө үндэсний газартай санал солилцох уулзалт хийлээ.

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ГАЗАР