Хүүхдийн төлөө газар.З 2016.01.19 | ХМА: Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

Түр орлон гүйцэтгэгч ажлаа хүлээн авлаа

Түр орлон гүйцэтгэгч ажлаа хүлээн авлаа
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Э.Одбаяр томилогдож үүрэгт ажлаа хүлээн авлаа.

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ГАЗАР