Баасан.Г 2016.01.27 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Дундговь аймагт ажиллаа

Дундговь аймагт ажиллаа
Дундговь аймагт ажиллаа

Монголын ахмадын чөлөөт холбооны төв байгууллага Дундговь аймагт ажиллаа. 

МАЧХ-ны Дундговь аймгийн салбарын удирдлагад өөрчлөлт хийж ажил сайжруулах чиглэлэ өглөө.