Баасан.Г 2016.02.05 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Мэндчилгээ

МАЧХ-ны тэргүүн Г.Баасан

Сар шинийн мэндчилгээ дэвшүүлж байна.