Жадамбаа.Ц 2016.03.23 | Телевиз: TV5

Контентийг санхүүжүүлдэг өөр эрх зүйн орчин шаардлагатай байна

“Өргөн нэвтрүүлгийн контентийн хөгжил” сэдэвт уулзалт боллоо.

Тус чуулганыг МТХХГ-аас зохион байгуулсан ба гол зорилго нь монгол контентийг гаргаж ирэх, түүнийг дэмжих арга замуудын талаар хэлэлцсэн байна.

МТХХГ-ын дарга Ц.Жадамбаа “Нэг цагт 15 минутын рекламын эрхийг өргөн нэвтрүүлэг мөн суваг  авдаг. Хамгийн их үзэгчтэй контент дунд рекламаа зарж тэндээс орлогоо олж байна. Энэ орлого нь бидний тавьж буй шаардлагыг хангаж чаддаггүй. Тиймээс контентийг санхүүжүүлдэг өөр эх үүсвэрийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хэрэгтэй.