Улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын хамралт
2016.05.23

Улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын хамралт

Улсын хэмжээнд улаанбурхан-улаанууд өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтад хамрагдвал зохих хүний 57.6 хувь нь хамрагдсан байна. Өмнөговь, Орхон, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дундговь аймгууд хамралтын хувиараа тэргүүлж, харин ЗАВХАН, ХЭНТИЙ, СҮХБААТАР, БАЯН-ӨЛГИЙ аймгууд хамралт хангалтгүй байна.

 Мэдээллийн эх үүсвэр: ЭМСЯ-ны Шуурхай удирдлагын алба