2016.05.23

Вакцинаа заавал хийлгээрэй. Залуучуудаа

УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ ХАМТДАА- 18-30 НАСНЫХАН ВАКЦИНАА ЗААВАЛ ХИЙЛГЭЭРЭЙ.