2016.06.08

Эхэлсэн ажлынхаа нилээдгүй хувийг нугалж чадсан

УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгтэй ярилцлаа.

Өнгөрсөн парламентад харьцангуй олон эмэгтэй гишүүд байснаар УИХ-аас гаргаж буй тушаал, шийдвэрт ямар нөлөө үзүүлсэн гэж үзэж байна вэ?

26 жилийн хугацаанд хамгийн олон эмэгтэй гишүүдтэй байсан парламент байлаа. 2012 онд 11 эмэгтэй гишүүн сонгогдсон үеэс бид бүлэг болон ажилласан. Бид нам харгалзахгүйгээр тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж баг болон хамтарч ажиллаж чадлаа. Эхэлсэн ажлынхаа нилээдгүй хувийг нугалж чадсан цаашид хийх зүйл ч их бий.

Цөөнхи учраас батлуулж чадаагүй хуулиуд үлдсэн. Өнгөрсөн хугацаанд боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Цэцэрлэг сургуулийн тоо илүү нэмэгдэж чадсан. Энэ нь эмэгтэй гишүүдийн тоотой нягт холбоотой

 Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү