2016.06.10

Иргэдийн 1072 хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайлшгүй шаардлага бий

УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгээс тодруулга авлаа.

Засгийн газар  322 хувьцааг худалдаж авна гэсэн нь хэр зөв шийдвэр вэ?

 Тавантолгойг ашиглах УИХ-ын тогтоолын төсөлд 1072 хувьцааг яах талаар бүлэг болгон оруулж өгсөн. Иргэдийн 1072 хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайлшгүй шаардлага бий гэдэг заалтыг оруулсан. Засгийн газрын тогтоолоор иргэд хувьцааныхаа тодорхой хэсгийг зарж болно гэж заалаа. Мөнгөний хэрэгцээ ихтэй, хямралын үед хувьцааг мөнгөжүүлэх хүсэлтэй байгаа иргэдэд хувьцааны эрхийг нээж өгч байгаа нь зөв асуудал гэж харж байна.

          Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү