Батболд.Су 2016.08.29 | Телевиз: UBS

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 139 төсөл хэрэгжүүлж байна

Монгол Улсын Засгийн газрын  37 , 38- р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн  хурлаар  “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  болон концессын гэрээ”-ээр хийгдэж байгаа ажлын талаар Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга  С. Баярбаатар мэдээлэл хийлээ.

2016 онд нийслэлд 240.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн.  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр  187 тэрбум,  орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 тэрбум,  замын төсвийн хөрөнгөөр 33 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх төлөвлөгөөтэй байсан боловч  Засгийн газрын тогтоолын дагуу цаашид хэрэгжүүлэх ажил болон  зогсоох ажлын жагсаалтыг гаргалаа. 

Тухайлбал, Гэр  хороололын дахин төлөвлөлтийн  инженерийн  шугам сүлжээ, авто замын  зураг төсөл, угсралтын ажил, нийгмийн чиглэлтэй ажлуудыг нэрлэж байна. Концессын  гэрээгээр нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  хурал болон Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор  139 төсөл хэрэгжүүлж байна.  

5 салбарт хуваан хэрэгжүүлж байгаа дээрхи төслүүдээс  31 төсөл нь гэрээгээр хэрэгжсэн. 3 төсөл нь хэрэгжиж дууссан гэдгийг мэдээллээ. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажил болон концессын гэрээгээр хэрэгжүүлж байгаа ажлуудтай газар  дээр нь очиж танилцан, цаашид үнэхээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл болон боломжгүй төслүүдийн жагсаалтыг дахин нягталсны дараа нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч  С. Батболд  Монгол Улсын  Засгийн газрын  тогтоолыг  хэрэгжүүлж, Захирамж гаргах юм.

Мөн өнөөдрийн  хурлаар  “2016 оны  нийслэлийн төсвийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл”-ийг  нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Э. Ганхүү мэдээлэл хийлээ гэж НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.