Батболд.Су Амарсайхан.С 2018.10.30 | TМ

Улаанбаатар хотын хөгжил цэцэглэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэн ААН-ийг тодрууллаа

Нийслэл хотын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж бүтээн байгуулалт хийсэн байгууллагуудыг тодрууллаа