Д.Цэвээнжав 2017.02.07 | Телевиз: Bloomberg TV Mongolia

Д.Цэвээнжав: “Заавал даатгал”-ын бусад 24 төрлийг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй

АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав

АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав Блүүмбэрг телевизийн ярилцлагын хөтөлбөрт цаг үеийн асуудлаар ярилцлаа.