Энхболд.М 2017.02.21 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

УИХ-ын цаг - УИХ-ын дарга баруун аймгуудад хийсэн томилолт

УИХ-ын даргын баруун аймагт ажилласан томилолтын багц мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.