Бат-Эрдэнэ.Ж 2017.06.12 | УИХ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба

УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг /УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ/

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ

УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг /УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэтэй Авто замын тухай хуулийн төслийн хүрээнд ярилцлаа.

Хуулийн төсөлд авто замын засвар арчлалт хариуцсан байгууллагын үйлдвэрлэлийн баазыг бэхжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, техник технологийг шинэчлэх, хөндлөнгийн хяналт тавих, хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлнэ.

Авто замын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг авто замын сангаас санхүүжүүлэх, авто замын техник, технологийн хяналтыг зөвлөх үйлчилгээний болон захиалагчийн хяналтын зардлыг авто зам, авто замын байгууламжийн төсөвт өртөгт тусгана гэж заажээ.