Бага боловсролын чанарыг үнэлгээг хөгжүүлэх төсөлд гарын үсэг зурлаа
2018.10.19

Бага боловсролын чанарыг үнэлгээг хөгжүүлэх төсөлд гарын үсэг зурлаа

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд БСШУСЯ, Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран “Бага боловсролын чанарын үнэлгээг хөгжүүлэх төсөл”-д гарын үсэг зурлаа.Үйл ажиллагаанд БСШУС-ын сайд Ц.Цогзолмаа, Дэлхийн банкны төлөөлөл, Боловсролын үнэлгээний төвийн захирал Ж.Ган-Эрдэнэ, БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газрын дарга Т.Ням-Очир нар болон албаны хүмүүс оролцлоо. Төслийн хүрээнд бага боловсролын үнэлгээний арга зүйг хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг сайжруулах, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг бодитой үнэлэх системийг бүрдүүлэх арга замыг тодорхойлох аж. Төсөл хэрэгжсэнээр өөр хоорондоо уялдаатай дараах сайн үр дүнгүүд боловсролын хөрсөнд суух юм.

Тухайлбал:

-Боловсролын шинэчилсэн үнэлгээний арга зүйд нийцсэн даалгавар боловсруулах арга зүйн зөвлөмжийг бага боловсролын багш нарт зориулан гаргана. -Бага боловсролын хичээлүүдээр жишиг даалгавар боловсруулан, үндэсний хэмжээний нээлттэй даалгаврын сан бүрдүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. -Нээлттэй даалгаврын сан үүсгэх ажиллагаанд оролцох тэгш боломжийг багш бүрд бүрдүүлнэ.

Уг даалгаврын санг сургууль, багш нар өдөр тутмын сургалтын үйл ажиллагаанд болон анги дэвших, улсын шалгалтад ашиглах боломж бүрдэн багшийн ачаалал буурна. -Боловсролын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсролын төвшин, анги, хичээл, агуулга тус бүрээр боловсруулж үндэсний хэмжээнд дагаж мөрдөх нэгдсэн шалгуур үзүүлэлттэй болно. Өөрөөр хэлбэл хэн юуг, хэрхэн үнэлэх вэ гэдэг асуудал тодорхой болж, боловсролын чанарын, сурлагын амжилтад ахиц гарах боломж бүрдэнэ.

Гарын үсэг зурах ёслолын үеэр БСШУС-ын сайд Ц.Цогзолмаа хэлэхдээ “Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр бага ангийн хүүхдүүдийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор БСШУСЯ-ны харъя Боловсролын үнэлгээний төв төслийн дэмжлэг авч байгаа. Хүүхэд цаашдаа хэрхэн суралцах суурь нь бага ангидаа тавигддаг.

Хэрвээ хүүхэд бага ангидаа сурлага сайт, хичээлийн оролцоо идэвх сайтай, бүх төлөвшил нь сайн тавигдвал цаашаа анги ахих тусам хүүхдийн сурлагын чанар дээшилнэ. Нэг талдаа төслийн гол агуулга хүүхэд рүүгээ чиглэгдэнэ. Сургалт бол сурагч багш хоёрын хамтын ажиллагааны үр дүн байдаг. Тиймээс багшийн арга зүйг сайжруулах боломж бүрдэнэ. Дэлхийн банк 600 орчим сая төгрөгөөр уг төслийг санхүүжүүлж байгаа.” гэлээ.

Боловсролын үнэлгээний төвийн захирал Ж.Ган-Эрдэнэ “Нийгэмд боловсролын чанарын асуудал их яригдаж байгаа. Энэ цаг үед сургалтын чанарыг сайжруулахад хийж байгаа бодит ажил бол энэ төсөл. Тэр тусмаа бага боловсрол руу чиглэж ажиллах юм. Сурлагын чанарыг илэрхийлэх гол зүйл даалгавар байдаг. боловсруулсан даалгаврыг нээлттэйгээр даалгаврын санд тавина.

Тэндээс бага ангийн багш нар ашиглах боломжтой болно. Үүний үр дүнд багшийн ажлын ачаалал буурна. Үндэсний хэмжээнд нэгдсэн нэг стандарттай болоод ирэхээр тогтолцоо нь зөв болж, сургалтын чанар сайжирна гэж үзэж байгаа” гэв.

Төслийн хүрээнд багшийн болон сургуулийн үнэлгээний журмыг шинэчлэн боловсруулж, сургууль, багш, суралцагчийг үнэлэх арга зүйн чиглэлээр үндэсний хэмжээний сургалтыг зохион байгуулах юм байна. Мөн боловсролын чанарын үнэлгээг хийх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, судалгааны түүврийн программ хангамж болон суралцагчийг үнэлэх шууд засалтын шилэн технологи, статистик тайлангийн цахим системийг ойрын үед нэвтрүүлэхээр зорьж байна.