Х.Амгаланбаатар 2018.11.30 | Мэргэжлийн холбооны хэвлэл мэдээллийн алба

МҮЭ-ийн холбоо НДЕГ-тай хамтран ажиллахаар боллоо

МҮЭ-ийн холбоо НДЕГ-тай хамтран ажиллахаар боллоо

МҮЭ-ийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар, Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын дарга Д.Зоригт нар хамтран ажиллах гэрээнд өнөөдөр /11.29/ гарын үсэг зурлаа.

Уг гэрээний зорилго ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цаг тухайд нь бүрэн төлүүлж хэвшүүлэх, даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлөлтөд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх замаар хөдөлмөр эрхлэгч, даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалж, нийгмийн баталгааг хангахад чиглэжээ.

undefined

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн ажиллагчдад сургалт зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг таниулах, холбогдох мэдээллийг нийгмийн даатгалын байгууллагад гаргаж өгөх асуудалд хамтрах, үйл ажиллагааны тайланг улирал бүр гаргах, шимтгэл төлөгчдийн давуу байдлыг сурталчлахад оролцох, гишүүн байгууллагууддаа мэдээлэл хүргэх үүргийг МҮЭ-ийн холбоо хүлээх аж.

НДЕГ-аас сургалт сурталчилгааны ажлыг ҮЭ-ийн шат шатны болон нийслэл, орон нутгийн байгууллагуудтай хамтарч зохион байгуулах, даатгуулагчийн эрх зөрчигдөх магадлалтай, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй байгууллагуудын жагсаалтыг ҮЭ-үүдэд улирал бүр хүргүүлэх, салбар, орон нутаг болон ААНБ-ын ажиллагчдын шимтгэл төлөлтөд идэвхтэй нөлөөлж ажилласан ҮЭ-ийн байгууллага ажилтнуудыг зохих дүрэм журмын дагуу урамшуулахаар болсон байна.