нацагдорж 2019.03.04 | Мэргэжлийн холбооны хэвлэл мэдээллийн алба

Улаанбаатар хот дахь салбаруудын дарга нартай уулзалт хийлээ

Улаанбаатар хот дахь салбаруудын дарга нартай уулзалт хийлээ

ММНБИ-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Нацагдорж Улаанбаатар хот дахь салбаруудын дарга нартай уулзалт хийлээ. Уулзалтаар 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв, салбарын журмын талаар санал солилцлоо. 

Тэрбээр хүрэлцэн ирсэн салбарын дарга нарт талархал илэрхийлж, дэмжиж ажиллахаа мэдэгдлээ.