Энх-Амгалан.Б 2019.07.16 | МН25 ТВ

Дархан чиглэлийн автозамыг хаалаа

Дархан чиглэлийн автозамыг 2019 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хаалаа. Энэ чиглэлд зорчих иргэд 2 салаа туслах замаар зорчихоор болж байна.