Улаан.Ч 2019.09.12 | Өглөөний сонин

Бичигт, Адуунчулуун, Халтар хошууны хэсгийн хилийн торыг бүрэн шинэчилжээ

Бичигт, Адуунчулуун, Халтар хошууны хэсгийн хилийн торыг бүрэн шинэчилжээ

Улсын төсвийн 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Бичигт, Адуунчулуун, Халтар хошууны хэсгийн хилийн торыг шинэчилжээ. Цэргийн гавьяаны одонт хилийн  дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүн улсын хийлийн хариуцсан хэсэгтээ хийлийн инженерийн байгууламж, хилийн торыг шинэчлэн засварлах ажлыг хийж, ашиглалтад оруулсан байна. 

Хилийн торыг сэргээх шаардлага тулгарсан учир аймгийн удирдлагууд хүсэлтээ УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан уламжилснаар Бичигт, Адуунчулуун, Халтар хошууны хэсгийн хилийн торыг бүрэн шинэчлэх ажлыг хийхээр шийдвэрлэсэн аж. Мөн Хил хамгаалах Ерөнхий газрын дэмжлэгээр хянах зурвас, төмөр хянах цамхаг, хилийн хөдөлгөөнт харуулын байр зэргийг шинээр барьж төхөөрөмжлөн, ашиглалтад оруулсан байна. Хилийн цэргийн хамт олон Эрдэнэцагаан сумын КДТГ-ын дэмжлэг болон өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан Жаргалан, Шовдол булан, Холбоо, Залаагийн заставын хариуцсан хэсгийн хилийн өргөст торыг мөн шинэчлэн, байгуулжээ.