Ундраа.А 2019.11.13 | Эх Орон

А.Ундраа: Төрийн албанд удирдах ажил хийж байгаа эмэгтэйчүүд цөөхөн байна

Төрийн албаны хүйсийн тэгш зарчим алдагдаж эрэгтэйчүүд давамгайлах болсон. Энэ нь утаа, эрүүл мэнд, хүүхэд гэх зэрэг нийгэмд чиглэсэн ажлыг удаашруулж асуудлыг хүндрүүлэхэд нөлөөлж байна гэж улсын их хурлын эмэгтэй гишүүд үзэж байна.

УИХ-ын гишүүн А.Ундраа: Төрийн албанд удирдах ажил хийж байгаа эмэгтэйчүүд маш цөөхөн байна. УИХ-д 13 эмэгтэй гишүүн байна. Засгийн газрийн төвшинд нэг л эмэгтэй сайд байгаа. Аймгийн засаг даргуудын хувьд нэг ч эмэгтэй засаг дарга байхгүй байна.