Баттөмөр.Б 2019.11.25 | UBS ТВ

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

Ашигт малтмалын хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулан, ноогдуулахгүй байх зарчим хангагдаж байна.