Энх-Амгалан.Б 2019.12.06 | TV9

Улаанбаатар төмөр замын өрийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэнэ

Монгол улсын стратегийн ач холбогдол бүхий төмөр замын бүтээн байгуулалт дээр Орос, Монголын талууд нэгдсэн байр сууринд хүрсэн байна.

Б.Энх-Амгалан: Улаанбаатар төмөр замын өрийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх, үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, Монгол улсын гол төв коридорын засвар үйлчилгээг хийх, депо болон депоны урсгал засвар хийх, ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх гэх мэт олон асуудал яригдсан.