У.Хүрэлсүх 2019.12.18 | Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар байгуулав

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар байгуулав

Засгийн газрын 2016 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн тогтоолооор Худалдан авах ажиллагааны газрыг татан буулгаж, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар болгосон. Энэ нь улс, бүс нутгийн чанартай томоохон худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулдаг бие даасан мэргэжлийн байгууллагын тогтолцоог алдагдуулсан гэж үзлээ.

Яам, агентлаг болон төрийн бусад байгууллага бодлого боловсруулах үндсэн чиг үүргийнхээ зэрэгцээ худалдан авах ажиллагаа хариуцах болсон нь хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил удаашрах, өртөг зардал нэмэгдэх, цаг алдах зэрэг сөрөг тал бий болгосон байна.