Сарангэрэл.Д 2020.01.22 | УИХ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын мэдээллийг сонслоо

Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны өнөөдөр /2020.01.22/-ийн хуралдаанаар Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын тайлан, мэдээллийг сонслоо.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын үйл  ажиллагааны талаарх мэдээллийг УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн Д.Сарангэрэл танилцуулав.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газар нэртэйгээр 2004 онд байгуулагдсан бөгөөд  хуульд заасан үндэслэл, журмаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, шийдвэрлэдэг. Гомдол, мэдээллийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль зэрэг хуулиудын хүрээнд шалган шийдвэрлэх зэргээр өргөн хүрээнд ажилладаг байна.

Сайд мэдээлэлдээ тус газар иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тоо баримтыг танилцуулахын зэрэгцээ өнгөрсөн хугацаанд тус газрын чиг, үүрэг нэмэгдэж ирсэн ч бүтэц, орон тоо, төсвийг нь нэмээгүй явж ирснийг онцлов.  

Мөн тус газар газар ажил үүргээ хэрэгжүүлэхэд үүсч байгаа тулгамдсан асуудлуудыг танилцууллаа. Тухайлбал,  үйл ажиллагаа хэвийн явуулах нөхцлийг хангах хэмжээнд орон тоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн орон тооны бус улсын байцаагчдийг орон тооны болгож, ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх,  байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах үндсэн хөрөнгийн шинэчлэлд зориулагдсан компьютер, тоног төхөөрөмж, хяналт шалгалтын автомашин авахад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын зардлуудыг шийдвэрлэх, хэрэглэгчийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хангах, газрын хараат бус бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн орчныг шинэчлэх, төсөв дутмагаас өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн олон нийтийг соён гэгээрүүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дотоод нөөц, боломжийг бүрэн дайчилж, гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа боловч шаардлагатай хэмжээнд хүрэхгүй байгаа зэрэг асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатайг тэмдэглэв.

Цаашид эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Зар сурталчилгааны тухай хуулийн төслүүдийг батлах шаардлагатай талаар танилцууллаа.  

Мэдээлэл сонсохтой холбоотойгоор байнгын хоррооны хуралд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва болон тус газрын бусад албан тушаалтнууд ирсэн байв.

Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж УИХ-ын гишүүн Д.Сарангэрэл, Д.Мурат, М.Билэгт нар санал хэлэв. 

Төгсгөлд нь УИХ-ын гишүүн, Өргөдлийн байнгын хорооны дарга М.Оюунчимэг Өргөдлийн байнгын хороо Шадар сайдын Ажлын албатай хамтраад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар ажиллана гээд Байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр Засгийн газарт хугацаатай үүрэг даалгавар өгч байна хэмээв.