2020.02.27 | Vip76.mn

Бүслэн хааж, дэглэм тогтоох ажиллагааг гүйцэтгэж байна

Бүслэн хааж, дэглэм тогтоох ажиллагааг гүйцэтгэж байна

Дэлхийн олон улс, оронд бүртгэгдээд байгаа Коронавирус /COVID-19/-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагаас Улаанбаатар хот, аймаг, сум, дүүргийг бүслэн хааж, дэглэм тогтоох ажиллагааг амжилттай гүйцэтгэж байна.

Цагдаагийн байгууллага энэ үйл ажиллагаанд Онцгой байдал, Эрүүл мэнд, Мэргэжлийн хяналт, Хил хамгаалах байгууллагууд болон орон нутгийн Засаг захиргаа, төрийн албан хаагчидтай хамтран улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа нь ард иргэдээ хамгаалсан, үр дүнд хүрсэн ажил болж байгаа юм.

Амар тайван, амьдралын төлөө хамтдаа

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЛБА