2020.03.18

"Шинэ Ховдын гараан дээр" УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогтын ажлын тайлан

Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын Төр байгуулалт байнгын хорооны дарга С.Бямбацогтын ажлын тайлан нэвтрүүлэг. 

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт нь улс орны хөгжил дэвшил, иргэдийн ахуй амьдралтай шууд холбоотой  хууль, эрхзүйн орчинг шинэтгэн сайжруулахад анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2016-аас 2020 он хүртэл нийт 30 хууль бие дааж болон гишүүдийн хамт санаачлан боловсруулж УИХ-аар батлууллаа. Энэ үзүүлэлтээрээ энэ удаагийн парламентэд хамгийн олон хууль, бодлого санаачилж батлуулсан төрийн түшээ болж байна.