Сарангэрэл.Д 2020.05.29 | UBS ТВ

Эрүүл мэндийн салбар 2016-2020 он

Эрүүл мэндийн албар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт таван зорилт бүхий 22 ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн юм. 

Эрүүл мэндийн салбар үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө 90 гаруй хувь биелүүлж ам цагаан хулгана жилээ угтаж байна. Үүнд эрүүл мэндийн салбарын 52 мянган ажилчны хүч хөдөлмөр, засгийн газраас шуурхай шийдвэрлэж өгсний үр дүн юм.