Сарангэрэл.Д 2020.04.14 | UBS ТВ

Эрүүл мэндийн салбар 2016-2020 онд

Эрүүл мэндийн салбар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт таван зорилт бүхий 21ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн. Үүний 90 гаруй хувийг биелүүлээд байна.

Эрүүл мэндийн салбар засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт таван зорилт бүхий 21 ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн юм. Энэ нь нэн тэргүүнд 52 мянган эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөр, Монгол Улсын засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэсний үр дүнд одоо 90 гаруй хувийг биелүүлээд байна. Мөн дэлхийн хамтын нийгэмлэг, олон улсын байгууллага, хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны оролцоо, тусламж, дэмжлэг, хувь нэмэр оруулсан нь тун их нэмэр болжээ.