Энх-Амгалан.Л 2020.06.12 | Онлайн

Монгол хүнс арвин бол МОНГОЛ улс аюулгүй оршино

Монгол айлын ширээн дээр Монгол улсын аюулгүй байдал оршино. Монголчууд өөрсдөө тарьж, өсгөж, үйлдвэрлэсэн Монгол хүнс арвин бол МОНГОЛ улс АЮУЛГҮЙ ОРШИНО.

Атрын 1, 2, 3-р аяны залгамж халаа Атрын 4-р аяныг эх орон даяар өрнүүлж МОНГОЛ хүнээ МОНГОЛ хүнсээр 100 хувь хангах
ЭРҮҮЛ ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭХИЙН ТӨЛӨӨ

ХҮЧ НЭГ ХӨВСГӨЛЧҮҮДТЭЙГЭЭ ХҮЧЭЭ НЭГТГЭЕ