Шударга иргэд ялвал стратегийн орд газар, үйлдвэрийг эзэмшихгүй ӨМЧЛӨНӨ!
2020.06.19

Шударга иргэд ялвал стратегийн орд газар, үйлдвэрийг эзэмшихгүй ӨМЧЛӨНӨ!

АН ялвал Эрдэнэтийн хувьцааг эзэмшүүлнэ гэнэ. Хэрэв Шударга иргэд ялвал стратегийн орд газар, үйлдвэрийг эзэмшихгүй #ӨМЧЛӨНӨ!