Учрал.Н 2020.06.20 | Онлайн

"Түүний тухай тэд юу гэж боддог вэ?" №4