Ж.Сүхбаатар 2020.09.11 | МН25 ТВ

Засаг дарга нарыг хэрхэн дэвшүүлэх, томилох эсэхийг хуулийн өөрчлөлтөөр тодорхой болгоно

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хүрээнд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг энэ намрын чуулганаар хэлэлцэхээр бэлтгэж байна. 

Уг хуулийн ажлын хэсгээс дундын хувилбар санал болгохоор боловсруулсан тухай мэдээллээ.