Б.Бат-Эрдэнэ 2020.09.21 | Онлайн

Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 10 сард ашиглалтад орно

Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын цэцэрлэг 1980 онд ашиглалтанд орсон байна. 

УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ: 

Төрийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг харах биш гадаадын зээл тусламж, томоохон хандивлагч, санхүүжүүлэгч байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг оруулж, үүний зэрэгцээ төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд олон асуудлыг шийдэх боломжтой байна.