2024.06.15

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр хотын иргэд сонгогчидтой уулзалт хийж байна