Х.Амгаланбаатар 2021.01.13 | TV9

Хөдөлмөрийн хууль олон улсын гэрээ конвенцед нийцсэн байх ёстой

МҮЭХ-ны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар: 

Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар салбар болон салбар дундын хамтын хэлэлцээр нь тухайн салбарын нийт ажилтан, ажил олгогч нарт хамаарна гэсэн маш чухал заалт байгаа. Одоогийн өөрчлөлтөөр салбарын хамтын хэлэлцээрийн үйлчлэх хүрээ нь хэлэлцээрт орсон оролцогчдыг төлөөлж буй ажилтан ажил олгогч нарт хамаарна гэж оруулах гэж байна. Энэ нь буруу юм.